Sắp khởi công chung cư cao cấp đầu tiên tại Bến Tre