Phố đi bộ “Nguyễn Huệ” sắp có mặt tại thành phố Bến Tre