Lễ khởi công khu đô thị Hưng Phú - Bến Tre ngày 20/9